Elektronická cigareta

13.04.2013 17:10

 

je elektrické zařízení, které bylo vyvinuto a patentováno v Číně v roce 2006. Toto zařízení simuluje akt kouření tím, že vytváří páru podobnou kouři zahřátím kapalné náplně nazývané e-liquid. Tuto páru pak kuřák elektronické cigarety vdechuje. Akt kouření je dostatečně simulován nejen produkcí páry s fyzickým pocitem, ale i vzhledem a chutí tabáku, navíc bez zápachu a zdravotních rizik. V elektronické cigaretě nedochází ke spalování, ale pouze k odpaření náplně. Chemicky se tedy náplň nemění.

Výhody elektronické cigarety

Výhody elektronické cigarety spočívají zejména ve výrazném snížení zdravotních rizik spojených s kouřením, neobtěžování okolí zápachem a kouřem z tabáku, snížením rizika vzniku požáru a v neposlední řadě i finanční úspora v zemích, kde jsou tabákové výrobky zatíženy vysokou spotřební daní. Elektronická cigareta není primárně určena pro odvykání kouření. Je určena pro kuřáky, aby mohli holdovat své zálibě novým, méně škodlivým způsobem.

Části elektronické cigarety

Elektronická cigareta se skládá z tří funkčních částí:

1.   baterie (včetně případné řídící a regulační elektroniky)

2.   atomizér

3.   patrona s náplní e-liquidu

V případě, že je atomizér vyroben v celku s patronou (cartridge), je nazýván cartomizér.

Baterie se používají Li-ion akumulátory a pro účely elektronické cigarety se u nich uvádí typ spínání AUTO a MANUAL. Spínání typu Automat znamená, že k sepnutí obvodu dojde při potažení z elektronické cigarety. Spínání Manual je zajištěno tlačítkem, které je třeba stisknout při potažení z elektronické cigarety.

Atomizér je část zodpovědná za odpaření náplně, která je napájena elektrickým proudem z baterie a do níž se dostává přiměřené množství e-liquidu. V současné době se jedná většinou o topnou spirálku z odporového drátu, která je v kontaktu se savým materiálem napuštěným e-liquidem. Atomizér svoji konstrukcí a provedením zásadně ovlivňuje výslednou chuť, množství dýmu a další vlastnosti elektronické cigarety.

Primárně je použití elektronické cigarety alternativou ke klasickým cigaretám, ale dá se využít i při odvykání kouření. Elektronické cigarety si získávají čím dál větší popularitu svou dokonalou simulací reálného kouření.