Filtrace pitné vody

18.05.2013 00:48

 

Voda, životodárná tekutina s chemickým označením H2O je nedílnou součástí života. Bez vody by nebyl život. Potřebují ji všechny živé organismi včetně lidí, živočichů a rostlin. Pro lidskou populaci je potřeba, aby voda byla pitná, chutná a nezávadná. Bez obsahu jakýchkoliv škodlivých látek. Někde si s tím příroda poradí sama. Tam kde ne, je zapotřebí lidský zásah v podobě filtrace pitné vody. Samotný zásah je tak závažná záležitost a složitý proces, že je naprosto nutné, aby podobné věci dělali pouze profesionálové. Pojďme se podívat na danou problematiku blíže. Hlavním úkolem je zajistit dostatek kvalitní a bezpečné pitné vody. To se neobejde bez nejkvalitnějších technologií, včetně počítačů a softwarů. Nedílnou a velmi důležitou součástí tohoto celého mechanismu je důkladně proškolený personál. Pravidelně se školí, navštěvují různé konference a semináře.

Existuje celá řada řešení pro filtraci pitné vody:

·    Předúprava a čištění vody

·    Specifické úpravy (odstranění arsenu, uranu, dusičnanů, endokrinních disruptorů, celkového organického uhlíku, atd)

·    Dezinfekce – Chlorace a ozonizace.

·    Odsolování

·    Úpravy kalu

·    Chemické úpravy vody

·    Mobilní úpravy vody

 

Nejdůležitější ze všeho je především bezpečnost. Zlepšuje se výkonnost a bezpečnost municipálních zařízení, používáním prvotřídních technologií a přísad na úpravu vody. Důležitá je úprava vody od bakterií a mikroorganizmu, odstraňováním pesticidů arsenu, těžkých kovů a jiných nebezpečných látek.

Na světě existuje pouze několik firem, které se tímto problémem zabývají. Většinou se jedná o celosvětové nadnárodní korporace. V ČR je také zastoupena. Filtrace pitné vody je jen pouze jedna z čiností.

Česká republika patří ke špičce v této oblasti. Naši specialisté dosahují nejlepších výsledků a jsou právem v zahraničí velmi ceněni.