Úpravny vody

18.05.2013 15:49

 

Počet obyvatel na zeměkouli rok od roku rapidně narůstá a tím se také samozřejmě zvyšuje spotřeba vody. Tudíž také narůstá objem znečištěné vody. K tomu, aby voda byla absolutně nezávadná slouží různé čističky a úpravny vody. Dnes by v podstatě v každém větším městě měla taková úpravna vody být, aby se obyvatelé neutopili ve splaškách.

V Praze se tomuto odvětví věnuje firma Veolia Water Solutions & Technologies. Jejíž motto je: Odpadní voda není odpad, ale cenný zdroj. Firma je dceřinou společností firmy Veolia Water a zabývá se vším, co se nějakým způsoben dotýká znečištěné vody. Snaží se maximálně využívat svůj náskok v celosvětovém měřítku v oblasti technologií k využití maximálního potencionálu odpadních vod. Svým zákazníkům pomáhají vytvářet opětovně použitelnou vodu. Přitom produkují hnojiva, bioplyn, nutriety a energii pro produkci tepla a elektřiny. Firma dodává veškeré technologie pro spolehlivý, bezpečný a ekologický provoz. Nabízí individuální a efektivní řešení, která pokrývají celý systém odpadních vod.

 

  • Primární úprava/předčištění
  • Sekundární úprava
  • Terciární dočištění a opětovné využití
  • Kalové hospodářství
  • Odstraňování zápachu
  • Chemikálie pro úpravu vody
  • Mobilní úpravny vody

 

Firma se angažuje v aplikaci technologie, která získává energie z odpadních vod. Výrazně se podílí v zavádění energeticky soběstačných čistíren.

Úpravny vody se také výrazně podílí na využití komunálních odpadních vod. Zavlažování, průmyslové aplikace, zasakování a údržba zeleně a golfových hřišť. Není tedy divu, že si vybudovala velké renomé po celém světě. Jejich služeb využívají klienti z Francie, Polska, Kanady, Maďarska, Španělska, Belgie a samozřejmě z České republiky.

Velké poděkování patří společnosti VWS také za to, že pomáhá a přispívá pravidelně na charitu.